O nás

Co Vám nabízíme?

Naše společnost nabízí profesionální daňové kurzy, semináře a školení v Praze a v mnoha krajských i mnohých okresních městech celé ČR.
Výhradním lektorem našich kurzů je  Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, renomovaný lektor, autor desítky publikací s daňovou tématikou a stovek daňových článků, zkušený lektor v oblasti daňových kurzů s mnoholetou praxí

V současné době Vám můžeme nabídnout kurzy s touto tématikou:

GDPR – Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Více o termínech a obsahu našich kurzů naleznete v sekci POPIS KURZŮ na hlavní stránce našeho webu.

Každý účastník našeho kurzu obdrží jako praktickou pomůcku do daňové praxe hodnotný materiál na CD (v některých případech i písemný materiál), jehož autorem je přednášející, který umožní výbornou orientaci v problematice, na kterou byl kurz zaměřen.

V současné době pro Vás průběžně vytváříme koncepci webových stránek, které Vám budou poskytovat cenné daňové informace.

Zajistíme Vám v Praze i daňové poradenství. Daňové poradenství Vám poskytne daňový poradce Ing. Miloš Hovorka, který je v Komoře daňových poradců zapsán pod evidenčním číslem 2456.

Cena za ústní konzultaci je stanovena na 700,- Kč za hodinu.

Objednat se na ústní konzultaci můžete na e-mailu: miloshovorka@volny.cz
nebo na danova.poradna@nomeda.cz .