O nás

Co Vám nabízíme?

Naše společnost nabízí profesionální daňové kurzy, semináře a školení v Praze a v mnoha krajských i mnohých okresních městech celé ČR.
Výhradním lektorem našich kurzů je  Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, renomovaný lektor, autor desítky publikací s daňovou tématikou a stovek daňových článků, zkušený lektor v oblasti daňových kurzů s mnoholetou praxí

V současné době Vám můžeme nabídnout kurzy s touto tématikou:

Změny v zákoně o DPH od 1. dubna 2019 aktuálně

Více o termínech a obsahu našich kurzů naleznete v sekci POPIS KURZŮ na hlavní stránce našeho webu.

Každý účastník našeho kurzu obdrží jako praktickou pomůcku do daňové praxe hodnotný materiál na CD (v některých případech i písemný materiál), jehož autorem je přednášející, který umožní výbornou orientaci v problematice, na kterou byl kurz zaměřen.