O nás

Co Vám nabízíme?

Naše společnost nabízí profesionální daňové kurzy a semináře v Praze a v mnoha krajských i mnohých okresních městech celé ČR.
Lektorem našich kurzů je  Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce, renomovaný lektor, autor desítky publikací s daňovou tématikou a stovek daňových článků, zkušený lektor v oblasti daňových změn s mnoholetou praxí

V současné době Vám můžeme nabídnout živý kurz s lektorem

Balíček daňových změn v DPH a v daních z příjmů od roku 2023 

Více o termínech a obsahu našich kurzů naleznete v sekci POPIS KURZŮ na hlavní stránce našeho webu.

Každý účastník našeho kurzu obdrží jako praktickou pomůcku do daňové praxe hodnotný materiál na CD (v některých případech i písemný materiál), jehož autorem je přednášející, který umožní výbornou orientaci v problematice, na kterou byl kurz zaměřen.