Balíček daňových změn v DPH a daních z příjmů od r. 2018

OBSAH KURZU:

Změny v daních z příjmů

Mnoho změn přináší novely zákona o daních z příjmů od roku 2018:

– Změny v osvobození příjmů ze závislé činnosti (rozšíření osvobození zaměstnaneckých benefitů o další tituly)

– Zavedení srážkové daně ve výši 15 % u příjmů ze závislé činnosti nepřesahujících 2 500 Kč za kalendářní měsíc

– Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a změny v pravidlech pro jeho uplatňování

– Změny v uplatňování slev na dani z příjmů fyzických osob

– Změny u položek odpočitatelných od základu daně

– Snížení maximálních částek výdajů uplatňovaných procentem z příjmů na polovinu

– Změny v osvobození od daně z příjmů právnických osob

– Změny v daňovém odpisování a dalších daňových výdajích

– Další změny

Změny v DPH

– Změny v úpravě kontrolního hlášení v zákoně o DPH od roku 2018

– Změny v osvobození od DPH u dodání vybrané nemovité věci od roku 2018

– Omezení platnosti některých ustanovení zákona o DPH do konce roku 2018

– Rekapitulace posledních stanovisek GFŘ k DPH

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o DPH a zákona o daních z příjmů od roku 2018.

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o DPH a v zákoně o daních z příjmů od roku 2018, a také materiál na CD s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející.