Kurz „Balíček daňových změn v DPH a v daních z příjmů od roku 2023 “

OBSAH KURZU:

Změny v DPH:

– Změny u kontrolního hlášení (nová úprava lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně, nová úprava pokut za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením)

– Nová pravidla pro registraci plátce a zrušení registrace plátce v návaznosti na jeho obrat

Novela zákona o DPH od 1.7.2023 – nové definice objektu pro bydlení ve stavebním zákoně

– Další změny

Změny v daních z příjmů:

– Daňové dopady zvýšení průměrné mzdy od roku 2023

– Daňové dopady zvýšení minimální mzdy od roku 2023

– Změny u daně z příjmů ze závislé činnosti

– Rozšíření možnosti využít paušální daň (změny v úpravě paušálního režimu)

– Změny u povinnosti podat daňové přiznání

– Prodloužení možnosti uplatnit mimořádné odpisy i u majetku pořízeného od          

  1. ledna 2022 do 31. 12. 2023

– Informace o připravovaném pokynu GFŘ, který nahradí pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů – hlavní změny

– Daň z neočekávaných zisků – tzv. windfall tax

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH v roce 2023. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2023 a také materiál s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející. Materiál s podrobným popisem změn bude účastníkům kurzu zaslán na jejich e-mail v den pořádání kurzu.