Kurz „Balíček daňových změn v DPH a v daních z příjmů od roku 2022 včetně novely ZDPH od 1.10.2021“

OBSAH KURZU:

OBSAH KURZU:

Změny v DPH:

– Změny v sazbách DPH od roku 2022

– Změny u zvláštního režimu pro cestovní službu od roku 2022

– Změny u opravy základu DPH v případě nedobytných pohledávek

– Změny u zaokrouhlování základu DPH

– Snížení odpočtu DPH u přijatého nezaplaceného zdanitelného plnění při zrušení registrace k DPH

– Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při prodeji dovezeného zboží na dálku

– Uplatňování DPH při dodání zboží usnadněném provozovatelem elektronického rozhraní

 – Výrazné rozšíření možnosti využít zvláštní režim jednoho správního místa na další plnění 

– Další změny

Změny v daních z příjmů:

– Daňové dopady zvýšení průměrné mzdy od roku 2022

– Daňové dopady zvýšení minimální mzdy od roku 2022

– Změny u slev na dani z příjmů

– Změny u paušální daně

– Upřesňující informace GFŘ (stravenkový paušál, odpočitatelné položky od základu daně, mimořádné odpisy)

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH v roce 2022. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2022 včetně novely zákona o DPH od 1. 10. 2021, a také rozsáhlý materiál (e-mailem) s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející.