GDPR – nařízení EU o ochraně osobních údajů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (v praxi používaná zkratka „GDPR“), které je přímo účinné od 25. května 2018 stanovuje pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů a vztahuje se u obchodních korporací, OSVČ, institucí a dalších organizací na zpracování osobních údajů odběratelů, dodavatelů, zaměstnanců, klientů a dalších fyzických osob vymezených tímto nařízením.

Obsah kurzu:

Struktura GDPR a praktický postup, jak se v něm orientovat

Na co se GDPR vztahuje

Definice v GDPR (co se rozumí osobními údaji, zpracováním osobních údajů, evidencí, správcem, zpracovatelem, souhlasem ke zpracování osobních údajů a další definice)

Zásady zpracování osobních údajů

Kdy je zpracování osobních údajů zákonné

Problematika zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Obecné povinnosti správce (osoby zpracovávající osobní údaje) a zpracovatele (osoby zpracovávající osobní údaje pro správce) a vzájemné vztahy mezi správcem a zpracovatelem

Zabezpečení zpracování osobních údajů

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Jaká jsou práva subjektu údajů (fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány) a související povinnosti správce (osoby zpracovávající osobní údaje)

Kdy vzniká povinnost před zpracováním osobních údajů provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů

Kdy vzniká povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a jaké je jeho postavení a jaké jsou jeho úkoly

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Dozorový úřad pověřený monitorováním uplatňování GDPR v ČR, jeho úkoly a pravomoci

Sankce za porušení GDPR a podmínky pro jejich ukládání 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, také materiál na CD s podrobným popisem problematiky GDPR, jehož autorem je přednášející.

Přednáší:  Ing. Miloš HOVORKA, daňový poradce, lektor