Změny v zákoně o DPH od 1. dubna 2019 aktuálně

OBSAH KURZU:

Několik stovek změn přináší novela zákona o DPH od 1. dubna 2019:

– Změny v režimu přenesení daňové povinnosti

– Změny v úpravě kontrolního hlášení

– Změny v pravidlech pro vystavování daňových dokladů

– Změny u oprav základu a výše DPH, změny u souvisejících opravných daňových dokladů a u oprav odpočtu DPH u odběratele

– Změny u opravy chybně přiznané vyšší DPH na výstupu

– Nová ustanovení o opravě základu DPH v případě nedobytné pohledávky (rozšíření možnosti opravy i na jiné pohledávky než na pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení) a nová ustanovení o související opravě odpočtu DPH u dlužníka

– Nová pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů (uplatňování DPH u voucherů, stravenek apod.)

– Změny u osvobození od DPH u služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží

– Nová pravidla pro úpravu původního odpočtu DPH u oprav na nemovité věci, dojde-li k dodání této nemovité věci

– Upřesnění postupu v případě časového posunu, kdy jsou plátcem skutečnosti rozhodné pro stanovení DPH uvedeny v daňovém přiznání za dřívější nebo pozdější zdaňovací období, než do kterého náležely, a v případě, kdy je plátcem v režimu reverse charge přiznána DPH v jiném zdaňovacím období, než do kterého náležela   

– Změny v osvobození od DPH u dodání vybrané nemovité věci

– Změny v pravidlech pro stanovení místa plnění při poskytnutí elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání osobě nepovinné k dani 

– Změny při stanovení základu DPH a výpočtu DPH

– Změny ve vymezení základních pojmů (úplata, uskutečněné plnění, dlouhodobý majetek, nájem, obrat, osoba povinná k dani, ekonomická činnost)

– Změna u nároku na odpočet daně při registraci

-Změna u snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o DPH od 1. dubna 2019. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o DPH a také materiál na CD s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející.

ZAMĚSTNANCŮM OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ VYSTAVUJEME CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO DAŇOVÉHO KURZU.