Popis kurzů

ZMĚNY V DPH A V DANÍCH Z PŘÍJMŮ OD ROKU 2024 DANÉ KONSOLIDAČNÍM BALÍČKEM A DALŠÍMI ZÁKONY

OBSAH KURZU:

Změny v daních z příjmů:

– Změny u daně z příjmů ze závislé činnosti (změny ve vymezení příjmů, zaměstnaneckých benefitech a stravování, srážkové dani z těchto příjmů a další)

– Změny u odpočitatelných položek od základu daně a slev na dani  

– Změny u osvobození ostatních příjmů fyzických osob podle § 10 zákona

– Změny u sazeb daně z příjmů

– Změny u daňových odpisů a dalších daňových výdajů – Zavedení možnosti vyloučit nerealizované kursové rozdíly ze základu daně– Další změny

Změny v DPH:

– Změny v sazbách DPH

– Změny související se změnou sazeb DPH v navazujících ustanoveních zákona (§ 47 – úvodní ustanovení k sazbám, § 48 – opravy a rekonstrukce na stavbách pro bydlení, § 49 – výstavba nebo dodání staveb pro sociální bydlení, nová příloha č. 2 pro služby s 12 % sazbou DPH a příloha č. 3 pro zboží s 12 % sazbou DPH a další)  

– Nové osvobození od DPH s nárokem na odpočet DPH při dodání knih

– Zavedení limitu pro odpočet DPH při pořízení osobního automobilu kategorie M1

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH v roce 2024. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2024 a také materiál s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející. Materiál s podrobným popisem změn bude účastníkům kurzu zaslán na jejich e-mail v den pořádání kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH v roce 2024. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2024 a také materiál s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející. Materiál s podrobným popisem změn bude účastníkům kurzu zaslán na jejich e-mail v den pořádání kurzu.