Popis kurzů

Balíček daňových změn v DPH a v daních z příjmů od roku 2021

OBSAH KURZU:

Změny v daních z příjmů

Mnoho významných změn přináší novely zákona o daních z příjmů od roku 2021:

– Zrušení superhrubé mzdy a změny v sazbách daně z příjmů fyzických osob

– Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) – nový benefit pro zaměstnance

– Další změny u daně z příjmů ze závislé činnosti

Změna u odpočtu úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb

– Změny u osvobození od daně z příjmů fyzických osob

– Změny u slev na dani

– Nová možnost vstupu do paušálního režimu pro OSVČ (zavedení paušální daně)

Zvýšení limitu u hmotného majetku a technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč

 – Mimořádné odpisy u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1    (za 12 měsíců) a v odpisové skupině 2 (za 24 měsíců) pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 a související změny u finančního leasingu

 – Zrušení daňového odpisování u nehmotného majetku

– Další změny 

Změny v DPH

– Změny v uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí

– Změny ve vymezení dlouhodobého majetku pro účely DPH

– Nový režim uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku

– Nový režim uplatňování DPH při dodání zboží usnadněném provozovatelem

elektronického rozhraní (zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku)

– Další změny

Kurz umožní se s těmito všemi změnami seznámit a nabýt tak jistotu pro správnou aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH v roce 2021. 

Diskuse, dotazy. Výhodou kurzu je omezený počet účastníků tak, aby účastníci kurzu měli potřebný prostor pro dotazy.

Každý účastník kurzu obdrží jako praktickou pomůcku písemný materiál, obsahující přehled hlavních změn v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH od roku 2021, a také materiál na CD s podrobným popisem těchto změn, jehož autorem je přednášející.